بیست و هشتم رجب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حرکت امام حسین”علیه السلام″ ازمدینه به سوی مکه(۶۰ ه ق)