١٨_ شعبان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وفات حسين بن روح نوبختي سومين نايب خاص امام زمان (عليه السلام)

 

در هيجدهم شعبان سال 326 هـ .ق. حسين بن روح ، سومين نايب خاص امام زمان (عج) در دوران غيبت صغري در شهر بغداد وفات يافت و در همانجا به خاك سپرده شد. وي از نظر عقل و بينش و تقوا و فضيلت نزد عموم فرقه‌هاي مختلف مذهبي مشهور بود ‌و در زمان نايب دوم امام زمان، ‌محمد بن عثمان، از جانب وي متصدي پاره‌اي از امور بود. حسين بن روح حدود 21 سال نيابت داشت و قبل از وفات خود مامور شد تا علي بن محمد سمري را به عنوان نايب امام زمان (عج) بعد از خود معرفي كند .