١٩_ شعبان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وقوع غزوة بني المصطلق

 

در نوزدهم شعبان سال ششم هـ .ق. غزوة بني المصطلق اتفاق افتاد.
بني مصطلق تيره‌اي از قبيلة خزاعه مي‌باشند كه با قريش هم جوار بودند و «مصطلق» منزلي بين مكه و مدينه است. بني مصطلق قصد داشتند تا با تهية سلاح و نيرو، مدينه را به محاصره درآورند. پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه و اله) همچون مواقع ديگر، براي خاموش كردن نطفة فتنه با ياران خود كه در حدود هزار نفر بودند به سوي قبيلة آنان حركت كردند و در كنار چاه «مريسيع» با اين قبيله روبه رو گرديدند. در اين غزوه يك نفر از مسلمانان و ده نفر از كفار كشته شدند و هنگامي كه كفار نتوانستند در برابر مسلمانان مقاومت كنند، جملگي پا به فرار گذاشتند و متفرق گرديدند .