٢٥_ شعبان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

١ ـ مرگ يزيد بن عبدالملك بن مروان

٢ ـ قتل ابو مسلم خراساني به دستور منصور دوانقي

 

 

1ـ مرگ يزيد بن عبدالملك بن مروان

در بيست و پنجم شعبان سال 105 هـ .ق. يزيد بن عبدالملك بن مروان در 37 سالگي مرد و جنازه‌اش را در باب صغير دمشق دفن كردند. تاريخ نويسان نوشته اند كه او در چهل روز اول خلافتش به سيره و روش عمر بن عبدالعزيز رفتار مي‌كرد. آن گاه چهل نفر از بزرگان و مشايخ شام نزد او جمع شدند و قسم ياد كردند كه خلفا در آخرت، حساب و عقابي ندارند؛ پس يزيد فريفتة اين دروغ آنان شد و از سيرة عمر بن عبدالعزيز دست برداشت و عيش و نوش را آغاز كرد. چنين نقل شده است كه او شيفتة‌ جاريه‌اي به نام «حبابه» شد و پيوسته با او در عيش و عشرت بود و لحظه‌اي از او جدا نمي‌شد تا اينكه آن جاريه مرد و يزيد در مرگ او بسيار متأثر شد، به حدي كه خوشي او به يكباره از بين رفت و عقل او ناقص گرديد. يزيد چند روز بر جنازه او نشست و پيوسته او را مي‌بوسيد و مي‌بوييد تا اينكه بدن «حبابه» متعفن شد و گنديد. چون اطرافيان خليفه او را به خاطر اين كار بسيار مذمت كردند، بالاخره دستور داد تا وي را دفن نمايند. پس از دفن پيوسته بر سر قبر او مقيم شد تا بعد از پانزده روز خود نيز به درك واصل شد. البته برخي نيز چنين نقل كرده‌اند كه پس از دفن حبابه يزيد دستور داد قبر او را بشكافند و جيفة گنديده‌ او را از گور در‌آورند .

2ـ قتل ابو مسلم خراساني به دستور منصور دوانقي

عباسيان كه از نوادگان عباس عموي پيامبر (صلي الله عليه و اله) بودند، براي از هم پاشيدن حكومت بني اميه و دست يابي به حكومت و خلافت بر مسلمانان، به بهانة طرفداري از اهل بيت (عليهم السلام) با پشتيباني مردم قيام كردند. مسؤليت دعوت از مردم خراسان به « ابن يسار» ملقب به «ابومسلم» سپرده شد. ابومسلم كه سپاه خويش را سياه پوش نموده و نام سياه جامگان بر آن نهاده بود، ابتدا به خراسان و سپس در عراق به پيروزي رسيد و با تلاش و همت او پايه‌هاي خلافت عباسيان محكم گرديد. با اين حال، پس از مدتي «منصور» دومين خليفة عباسي كه از موقعيت وي در هراس بسيار افتاده بود با ترفندي خاص او را به سـوي مـدائن كشـاند و بالاخـره در بيسـت و پنجم شعبان سال 137 هـ .ق. به قتل رساند .