٢٧_ شعبان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شهادت سعيد بن جبير كوفي

در بيسـت و هفتم شعبان سال 95 هـ .ق. سـعيد بن جبـير كوفي، به دست حجاج بن يوسف ثقفي به شهادت رسيد. وي مردي فقيه، زاهد و عابد بود كه توفيق كسب علم از محضر مبارك حضرت زين العابدين(عليه السلام) را يافته بود. او چون داراي اعتقاد خالص و محبت كاملي به اهل بيت معصومين(عليهم السلام) بود، نزد ايشان احترام خاصي داشت.
هنگام شهادت دعا کرد که حجاج پس از وي قادر به قتل هيچ كس نشود. خداوند متعال دعاي او را مستجاب كرد و حجاج 15 روز بعد از شهادت سعيد زنده بود و كسي را نكشت تا به مرض آكله به درك جحيم واصل شد.
چنين نقل شده است كه حجاج پس از شهادت سعيد بن جبير، سر آن بزرگوار و دو پاي او را نيز از ساق جدا نمود. سعيد بن جبير را در شهر « الحي» در واسط عراق مدفون شد كه هم اكنون مزار او زيارتگاه محبان اهل بيت(عليهم السلام) و داراي گنبد و صحني بزرگ مشتمل بر چهار در است .