١٧ - شـوال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

١ـ وقوع غزوة خندق
٢ـ وفات اباصلت هروي

1ـ وقوع غزوة خندق
در هفدهم شوال سال پنجم هـ .ق. غزوة خـندق (احزاب) بـه وقـوع پيوست. اين جنگ در زمستان واقع شد. در اين جنگ تعداد مسلمانان 3000 و تعداد شهداي مسلمان 6 نفر بود. تعداد كفار 10000 نفر بود ولي تعداد کشته شدگان آنها آورده نشده است.
در اين جنگ مسلمانان داخل مدينه در اطراف شهر خندق كندند. در اثناي اين كار منافقان جسارت‌ها به پيامبر(صلي الله عليه و اله) نمودند و عمرو بن عبدود مبارز طلبيد ولي كسي جرات نكرد. عمر بن خطاب از شجاعتهاي عمرو سخن گفت و در مردم ايجاد ترس كرد. عبدالرحمن بن عوف گفت: «اگر عمرو بر ما چيره شود همة ما را خواهد كشت. بهترين راه اين است كه محمد را دست بسته تحويل آنها دهيم»!! در چنين اوضاعي پيامبر (صلي الله عليه و اله) فرمود: «آيا دوستي هست كه شرّ اين دشمن را کم کند؟» در اين هنگام اميرمؤمنان علي(عليه السلام) عرض کردند: «من به مبارزة او مي‌روم». پيامبر(صلي الله عليه و اله) سكوت كردند و تا سه بار اين كلام را تکرار کردند و هر سه بار اميرمؤمنان(عليه السلام) براي مبازره اعلام آمادگي نمودند.
سرانجام پيامبر (صلي الله عليه و اله) اجازه فرمودند و اميرمؤمنان (عليه السلام) حركت كردند. در اين هنگام پيامبر فرمود: « تمامي ايمان در برابر تمامي کفر قرار گرفت».
بعد از آن كه عمرو بن عبدود اسلام اختيار نكرد و دست از جنگ برنداشت، اميرمؤمنان (عليه السلام) او را با يك ضربت از پاي درآورد . در اين حال صداي تكبير مسلمانان بلند شد و پيامبر (صلي الله عليه و اله) فرمود: «مبارزة علي بن ابي طالب(عليه السلام) در روز خندق از اعمال امت من تا روز قيامت افضل است» .
2- وفات اباصلت هروي
در هفدهم شوال سال 207 هـ .ق. ثقة جليل، اباصلت (عبدالسلام) بن صالح هروي كه اهل هرات بود پس از آزادي از زندان مأمون از دنيا رفت.  وي از اصحاب امام رضا(عليه السلام) و از خواص شيعيان بود و كتاب وفاة الرضا(عليه السلام) تأليف اوست. در ايران دو قبر منسوب به آن بزرگوار است: يكي در بيرون شهر مشهد و ديگري در دروازه ري قم.