١٨صفر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شهادت اويس قرنى

در هجدهم صفر سال 37 هـ .ق. در جريان جنـگ صفين اويـس قرني به شهادت رسيد. وي از پارسايان نامى صدر اسلام و ملقب به سيدالتّابعين است و از اصحاب اميرمؤمنان عليه السلام مى‌باشد.
اويس در « قَرَن» كه ميقات اهل نجد و موضعى در يمن كنونى است به دنيا آمد؛ وى زمانى كه خبر رسالت پيامبر اسلام را شنيد به آيين اسلام درآمد. او يكبار براى ديدن جمال دل‌رباى پيامبر اكرم (صلي الله عليه و اله) به مدينه آمد،‌اما چون پرستارى از مادر سالخورده‌اش را برعهده داشت، نمى‌توانست زياد در مدينه بماند ؛ از طرفى مادرش اجازه بيش از نيم روز توقف را به او نداده بود.‌ از قضا پيامبر نيز آن روز در مدينه حضور نداشتند. اويس براى حفظ حرمت كلام مادرش، ‌بدون اين كه موفق به زيارت پيامبر شود به يمن بازگشت.
رسول اكرم (صلي الله عليه و اله) دربارة او فرموده اند: «من از سوى يمن، ‌بوى خدا مى‌شنوم» و اويس را «نفس الرحمان» خطاب مي‌كردند. در حديثى دربارة‌ اويس قرنى فرمودند: «چه قدر به تو اى اويس قرنى مشتاقم! آگاه باشيد كه هر كه او را مى‌بيند، سلام مرا به او برساند».
از حضـرت سـؤال كــردند: ‌اويس چه كـسـى اسـت؟ ايشان در جواب فرمودند: «‌او كسى است كه اگر از ميان شما برود، ‌متوجه او نمى‌شويد و اگر در ميان شما باشد به او توجهى نمى‌كنيد؛‌ اما اويس كسى است كه به شفاعتش قوم « ربيعه» و « مضر»،‌ داخل بهشت مى‌شوند. به من ايمان آورد در حالى كه مرا نديده است و در راه جانشين من، اميرمؤمنان على بن ابي طالب(عليه السلام) در جنگ صفين كشته خواهد شد.»
آرى! محبت و معرفت نسبت به خاندان اهل بيت(عليهم السلام) و عشق و ايثار در راه آنان، او را به مقامى مى‌رساند كه سرور كائنات حضرت محمد بن عبدالله (صلي الله عليه و اله) به او مشتاق است و در ركاب شيرازه عالم هستى، امير مؤمنان(عليه السلام)، به فيض شهادت نايل مي شود.
سلام و درود خداوند بر او و تمامى پيروان راستين اهل بيت عصمت (عليهم السلام) باد