الطواف على القبور

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

السؤال) هل يجوز الطواف على القبور (مثلا على القبور لايمة (ع))؟

 

الجواب) نعم جایز لا بقصد الورود لاصاله الجواز بلکه بقصد استحباب هم جایز است که در زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در اول ماه رجب و نیمه رجب و نیمه شعبان است از حضرت صادق علیه السلام محدث قمی در مفاتیح الجنان ص44 نقل فرموده آنگاه قبر مطهر با ببوس و روی راست خود را بر قبر گذار و بعد از آن روی چپ را آنگاه دور قبر بگرد و طواف کن و چهار جانب قبر را ببوس و فی البحار ج101 ص 337 ثم قبل الضریح و ضع خدک الایمن علیه و الایسر و در حول الضریح و قبّله من اربع جوانبه(مص)
و الامام الحسین علیه السلام من باب احد الانوار الطیبه (ع) و انما یجوز الطواف حول تمام انوار الالهی.