رفع اشتباه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
در فتوای بعضی بزرگان و مراجع دین اشتباه بزرگی رخ داده به ایشان اعلام می کنم شاید رفع اشتباه شود:
1- بمقتضای آیه « جلابیبهنّ»احزاب59 « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» نور31 و غیر ذلک حجاب واجب شرعی مؤکد است و ضروری دین اسلام است.
2- مگر درس خواندن دختران واجب است تا مزاحمت با این واجب بزرگ الهی کند- بلکه مستحب هم نیست مخصوصاً این دروس جدید؛ و مستحب درس دین و احکام قرآن است. بلکه اگر هم مستحب باشد از باب علم و صنعت با واجب بزرگ الهی تزاحم ندارد.
3- مجرد اینکه لو سلّم افراد بی بند و بار و لا مذهب پست های مهم را اشغال می کنند- دختران مسلمان را بی بند و بار کنیم و حجاب را از سر آنها برداریم- که برگرداندن حجاب به آنها مشکل، بلکه محال است- و دخترهای دیگر مسلمانان به بهانه این فریب بخورند چون طبق شهوات نفسانیه است. چون چنین و چنان می شود.
4- اما ضرورت که فرمودید استثنائی است کدام است- اگر مانند حفظ نفس محترمه قطعا واجب است و ضروری است اگر مراجعه به دکتر غیر هم جنس نکند خوف تلف نفس یا احتمال ضرر عضو باشد ضرورت مجوز است- یا مانند اکل میته در مخمصه که بدون خوردن آن می میرد – مقام ما که تلف نیست تا مجوز آن شود. درس خواندن خانمها است 1- گفتیم لازم نیست تا مجوز شود 2- وجه لزوم را بیان فرمائید 3- و آیا تعیینی است این درس یا کفائی 4- این درس را نخوانند خانه داری کنند، بروند مملکت دیگر، ممالک اسلامی که حجاب مراعات می شود (مگر مقام معظم رهبری نمیفرمایند دخترانتان را خارج نفرستید) مگر خداوند نفرمود « إِنَّ أَرْضي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ» عنکبوت 56 درس منحصر به دختران نداریم چون درس را پسران بخوانند و با مراعات حجاب اسلامی یا با کمک گرفتن خانمان علاج کنند.
5- بفرمائید ضرورت یعنی تهمت به اسلام گرائی (اخوان المسلمین) و مانند آن میزنند- هیچ علمی منحصر به یک مملکتی نیست این علوم و صنعت دنیا را فراگرفته اگر تمکن دارند به مملکتی که حجاب آزاد است بروند- و اگر تمکن نیست واجب است که ترک کنند و علوم قرآنی بخوانند- والحاصل بهیچ وجه مجوز ترک حجاب نیست چه رسد که به آن تعبیر الزام به ترک حجاب العیاذ بالله که مصداق حقیقی اشاعه فاحشه است که در قرآن می فرماید « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَة » نور 19 و در خاتمه ایشان را بر حذر میکنم از امثال این فتاوی که خانم را با آرایش جایز است در منظر عمومی بیرون آید که مخالف صریح قرآن کریم است « وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ» مائده2 چه به معنای اعانت باشد یا دو طرفی باشد این اعانت است بر نظر حرام اجنبی به آن زن آرایش کرده. خداوند ما را از این لغزش ها حفظ کند.
والسلام