صفحه اصلی زندگی نامه

زندگی نامه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضرت آية الله العظمي حاج سيد عباس مدرسي زاده يزدي (ادام الله ظله الشريف) در تاريخ 26 جمادي اولاي 1362 هجري قمري در خانواده اي روحاني و اهل علم در شهر نجف اشرف بدنيا آمدند. در سن شش سالگي به مدت پنج سال خط و نوشتن و خواندن رياضي در نزد مرحوم شيخ عبدالله نيشابوري بياموخت که مکتب و معلم خصوصي بود براي جمله اي از فضلاء و در سن ده سالگي معمم شده وارد حوزه علميه نحف شدند.

نسب: ايشان از سادات طباطبائي حسني و حسيني مي باشند نسبشان به حسن مثني فرزند امام حسن مجتبي (عليه السلام) مي رسد و جده آنها فاطمه دختر امام حسين (عليه السلام) است که زوجه حسن مثني مي باشد.

اما نسب ايشان حضرت آية الله العظمي حاج سيد عباس مدرسي يزدي بن مرحوم آية الله العظمي سيد يحي مدرسي يزدي ابن سلالة السادات ميزرا سيد علي اصغر مدرسي يزدي بن آية الله ميرزا محمد تقي بن آية الله ميرزا زين العابدين (م 1272ه ق) بن آية الله سيد محمد بن سيد مرتضي بن آيت الله سيد محمد اخباري بن آية الله ميرزا سيد صدرالدين محمد ميرزا صدرا کبير بن نصيرالدين محمد بن آية الله مير سيد محمد صالح اردکاني (ح 1072) بن حبيب الله اردکاني بن زين العابدين بن نظام الدين بن رضي بن شمس الدين بن عزالدين بن يوسف بن محمد بن سيد مرتضي بن ثابت محمد بن ثابت محمد بن محمد بن علاء الدين مرتضي بن صدرالدين بن کمال الدين بن شهاب الدين ابن ابوالمجد فتوح الدين بن احمد بن عبادالدين بن علي بن حمزه بن سيد طاهر ابن ابوالحسين علي بن ابوالحسن محمد بن امير احمد ابن امير محمد ابن احمد رئيس بن ابراهيم غمر ابن حسن مثني ابن الامام الحسن بن اميرالمؤمنين علي بن ابيطابب (عليهم السلام).

 


والدشان: سيد السادات اصولي فقيه حضرت آية الله العظمي حاج سيد يحي مدرسي زاده يزدي مي باشد که مختصري از احوالات ايشان در احوالات علما در کتب درج شده و حضرت آية الله آقاي سيد علي خامنه اي (مد ظله العالي) رهبر معظم يکي از شاگردان ايشان است.
دوران تحصيلي و اساتيد:
ايشان در سن ده سالگي معمم شده و وارد حوزه علميه نجف شدند، ادبيات را مقداري نزد (مرحوم والد قدس سره) و مرحوم حجة الاسلام والمسلمين، سيد حسين مدرسي (قدس سره) دائي مکرمشان گذراندند. و لمعتين را نزد مرحوم حجة الاسلام والمسلمين حاج سيد مهدي مدرسي (قدس سره) دائي و ابوالزوجه گراميشان گذراندند و مکاسب را نزد حضرت آية الله حاج سيد محمد باقر محلاتي (قدس سره) باتمام رساندند و نيز جلد اول کفايه را در خدمت حضرت آية الله سيد مرتضي فيروز آبادي (قدس سره) تلمذ نمودند و جلد دوم کفايه را در درس حضرت آية الله سيد مرتضي خلخالي حضور پيدا کردند و بعضي اساتيد ديگر و در مدتي کوتاه مقدمات و سطوح متوسطه و سطوح عاليه را گذراندند و در دروس خارج مراجع و اساتيدي بزرگوار شرکت کردند که عبارتند از: 1- حضرت آية الله العظمي حاج سيّد محسن حکيم(قدس سرّه) که در دروس فقه ايشان شرکت مي کردند. 2- حضرت آية الله العظمي حاج سيّد ابولقاسم خوئي(رحمة الله عليه) که عمده خارج فقه را از ايشان فرا گرفتند. 3- حضرت آية الله العظمي حاج سيّد محمود شاهرودي(قدس سرّه) که فقهاً و اصولاً در اين دروس شرکت داشتند و حتي رساله از تقريرات  ايشان در نکاح به چاپ رسيده است. در نموذج في الفقه الجعفري. 4- حضرت آية الله العظمي حاج ميرزا هاشم آملي(قدس سرّه) که در دروس اصول و فقه شان حضور داشتند. 5- حضرت آية الله العظمي حاج ميرزا حسن بجنوردي(رحمة الله عليه)  که در يک دروه و نيم اصول ايشان حضور داشتند. 6- حضرت آية الله العظمي حاج ميرزا باقر زنجاني(قدس سرّه) که يک دوره و نيم اصول و مقداري فقه از ايشان استفاده کردند. 7- حضرت آية الله العظمي حاج شيخ حسين حلّي(رحمة الله عليه) که در درس فقه ايشان حضور پيدا مي کردند. 8- حضرت آية الله العظمي مرحوم والد معظم له که مقداري فقه حاضر شدند.
.رتبۀ علمی:
ایشان در جوانی از آیات بزرگواری مانند حضرت آیة الله العظمی حاج میرزا هاشم آملی(قدس سرّه) اجازۀ اجتهاد مطلق

داشتند. ایشان در نجف اشرف علاوه بر استفاده از علماء اعلام مشغول به تدریس سطوح متوسّطه و عالیه و دروس

خارج بودند و از وقتی که از نجف اشرف به قم مهاجرت کردند، اشتغال به تدریس خارج فقه و اصول به عربی و

فارسی می باشند، و بناء ایشان در فقه و اصول که مقدّمه فقه هست قائل به تفصیل هستند و به فرموده امام خمینی(قدس

سرّه) فقه جعفری است که به جمیع جوانب بشر ملاحظه دارد و فقه جواهری. و شاگردانی تربیت نموده اند که انشاءالله

خواهد آمد.
مهاجرت از نجف اشرف به شهر مقدس قم:
ایشان دو بار به قم سفر کرده اند، دفعۀ اوّل در سال 1352 هجری شمسی به قم تشریف آوردند و حدود یک سال در

این شهر مقدّس اقامت داشتند و در همان وقت از دروس فقه و اصول حضرت آیة الله العظمی حاج میرزا هاشم آملی(

قدس سرّه) استفاده می کردند. دفعۀ دوّم در محرّم سال 1406 هجری قمری بود که به طور کامل به قم مقدّس مهاجرت

کردند. هر چند که علماء نجف مایل نبودند که ایشان نجف را ترک کنند با این حال ایشان در سال 1405 هجری قمری

به عمره مشرّف شدند و از عمره به سوریّه رفتند و از سوریّه به ایران هجرت کردند و با حضور خود در حوزۀ علمیّه قم،

قلوب علماء و طلاب را شاد کردند(اجرهم الله تعالی).
تألیفات:
ایشان با حضور خود در حوزۀ علمیّه قم هنگام با تدریس مشغول به تصنیف کتب می باشند، که تألیفات ایشان بر سه

قسم است.
قسم اوّل: تقریرات درس اساتید خود که نمونه ای از آن در کتاب به نام نموذج فی الفقه الجعفری الجزء الاول جمع

آوری و به چاپ رسیده است که هشت رسالۀ مختلف است و عبارت اند از:
1- الرسالة الأولی فی جوائز السّلطان، تقریراً لبحث سماحة آیة الله العظمی السیّد الوالد السیّد یحیی المدرّسی الیزدی(

قدس سرّه). 2- الرسالة الثانیة فی فروع العلم الأجمالی، تقریراً لبحث سماحة آیة الله العظمی السیّد میرزا حسن الموسوی

البجنوردی(قدس سرّه). 3- الرسالة الثالثة فی الأراضی، تقریراً لبحث سماحة آیة الله العظمی الشیخ میرزا هاشم الآملی(

قدس سرّه). 4- الرسالة الرابعة فی المتعة، تقریراً لبحث سماحة آیة الله العظمی الشّیخ میرزا باقر الزّنجانی النّجفی(رحمة

الله علیه). 5- الرسالة الخامسة فی صلاة المسافر، تقریراً البحث سماحة آیة الله العظمی زعیم الحوزة العملیة، السیّد

ابوالقاسم الموسوی الخوئی(قدس سرّه). 6- الرسالة السادسة فی شئ من النّکاح، تقریراً لبحث سماحة آیة الله العظمی

السیّد محمود الحسینی الشاهرودی(قدس سرّه). 7- الرسالة السّابعة فی شئ من المضاربة تقریراً، لبحث سماحة آیة الله

العظمی السیّد الأساتید السیّد محسن الطباطبائی الحکیم(قدس سرّه). 8- الرسالة الثامنة فی شئ من مقدمات البیع، تقریراً

لبحث سماحة آیة الله العظمی الشیخ حسین الحلّی(قدس سرّه) و خداوند توفیق طبع باقی اجزاء نموذج فی الفقه الجعفری را

دهد و تمام درسهائی که حاضر شدند فقها و اصول را نوشته اند و موجود است.
قسم دوم: مؤلفات خودشان می باشد که در فقه و اصول می باشد:
1- نماذج الأصول فی شرح مقالات الأصول(فعلاً سه جلد آن چاپ شده است) و انشاءالله بقیّه مجلّدات آن هم چاپ می

شود و مورد توجه فضلا و دانشمندان قرار گرفته است. 2- شرح بر کفایة الاصول که طبع نشده است. 3- کتابی مختصر

در اصول دوره کامل. 4- حاشیه بر عروة الوثقی. 5- نموذج العروة و تکمیلها که به عربی می باشد در پنج جلد و کتاب

دیگر اشارۀ اجمالی نیز به ادلّه آن دارد و مسائل مستحدثه نیز به آن اضافه شده است. 6- حاشیه بر تحریر الوسیله. 7-

توضیح المسائل فارسی با مقدمه مختصری در اصول دین که به طبع رسیده است.(انشاءالله) 8- مناسک حج فارسی و

عربی. 9- بحث ولایت فقیه. 10- شرح مختصر عربی بر غالب کتاب نموذج العروة و بر تمام کتاب احکام المختصه

بالکفار.
قسم سوّم: تقریراتی است که شاگردان آن ها در اصول و فقه نوشته اند که بعضی از آن ها نام برده می شود:
1- جلد اوّل کتاب حج در آینده نزدیک چاپ خواهد شد. 2- الاحکام المختصه بالکفار در دو جلد. 3- تقریرات بحث

کتاب طهارة به فارسی. 4- تقریرات اصول به فارسی که در آیندۀ نزدیک چاپ خواهد شد.(انشاءالله)
نصایح:
وقتی که از ایشان طلب نصیحت کردیم ایشان فرمودند که اساتید ما می فرمودند غیر از تقوی و پرهیزکاری و اعراض از

دنیا و ذخائرش چیزی که سبب موفقیّت یک شخص روحانی می باشد این است که کاری را که انجام می دهد فقط برای

خدا باشد و نظر به مادیّات نداشته باشد. در این هنگام خداوند هم کمک می کند و انسان را به درجات عالیه می رساند

و همچنین ایشان فرمودند که مرحوم آیت الله العظمی حاج میرزا هاشم آملی(قدس سرّه) می فرمودند:
﴿علم آل محمّد(ص) را به جهت محبوبیّت ذاتیش تحصیل کنید خود علم محبوبیّت ذاتی دارد خواه مردم بخواهند یا

نخواهند. خود انسان منتفع به او می گردد دیگر او احتیاج به مردم ندارد و دیگران محتاج به او هستند.﴾
و اخوی بزرگشان حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیّد محمد علی مدرسی زاده یزدی(قدس سرّه) از علماء و

مدرسین حوزه علمیّه نجف و قم بودند و در 20 شعبان 1422 هجری قمری فوت نمودند. و مؤمنین را در احتیاطات خود

به حضرت آیت الله العظمی حاج سیّد عباس مدرّسی یزدی (ادام الله ظله العالی علی رؤوس المسلمین ) ارجاع نموده

بودند.
اسماء شاگردان : اسماء شاگردان ایشان که در نجف و قم درس سطح یا خارج فقه یا اصول در نزد ایشان تلمذ نمودند.
1- حجة الاسلام حاج سیّد محمد رضا مدرسی آقازاده حجة الاسلام و المسلمین مرحوم آقا سیّد حسین مدرّسی یزدی.

2- حجة الاسلام حاج سیّد هادی مدرّسی یزدی (اخوی نامبرده در شماره یک ) 3- حجة الاسلام حاج سیّد صالح

مدرّسی یزدی آقازاده حضرت آیت الله مرحوم حاج سیّد مهدی مدرّسی یزدی ابوالزوجه صاحب ترجمه . 4- حجة

الاسلام حاج سیّد محمّد حسین مدرّسی یزدی آقازاده حضرت آیت الله حاج سیّد محمّد مدرسی مصلی یزدی. 5 – حجة

الاسلام سیّد محمّد کاظم مدرسی یزدی آقازاده مرحوم حجةالاسلام و المسلمین حاج سیّد علی اضغر مدرّسی یزدی. 6-

حجةالاسلام سیّد کاظم مدرّسی آقازاده مرحوم آیت الله آقا سیّد حسن مدرّسی یزدی. 7- حجةالاسلام آقا سیّد باقر

مدرّسی مصدق یزدی. 8- حجةالاسلام آقا سیّد محمّد کاظم مدرّسی مصدق یزدی. 9- حجةالاسلام آقا سیّد احمد

وامق مدرّسی یزدی فرزند حجةالاسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد وامق مدرّسی یزدی. 10- حجةالاسلام سیّد ابراهیم

مدرّسی زاده یزدی. 11- حجةالاسلام و المسلمین مرحوم حاج سیّد امین خلخالی آقازاده آیت الله حاج آقا رضا خلخالی.

12- حجةالاسلام و المسلمین حاج سیّدسعیدخلخالی اخوی نامبرده. 13- حجةالاسلام و المسلمین حاج سیّد علی

مرعشی آقا زاده مرحوم آیت الله سیّدجعفر مرعشی. 14- حجةالاسلام حاج شیخ محمدرضا انصاری قمی آقازاده آیت

الله حاج شیخ احمدانصاری. 15- حجةالاسلام حاج شیخ مرتضی هرندی آقازاده مرحوم ایة الله حاج شیخ محمّد تقی

هرندی اصفهانی. 16- حجةالاسلام حاج سیّد علی قزوین آقازاده آیت الله حاج سیّد عبدالحسین قزوینی. 17-

حجةالاسلام آقا سیّد محمّد قزوینی اخوی نامبرده. 18- حجةالاسلام آقا سیّد حسین ربانی آقازاده مرحوم حجةالاسلام

سیّد ابراهیم ربانی تربت حیدریه . 19- حجةالاسلام آقا شیخ عبدالهادی رضائی اصفهانی آقازاده مرحوم آیت الله حاج

شیخ رمضانعلی اصفهانی. 20- حجةالاسلام سیّد ابوالحسن همدانی. 21- حجةالاسلام آقا سیّد حسین حسینی گرگانی.

22- حجةالاسلام آقا شیخ محمّد علی فیروز بخت آقازاده حجةالاسلام حاج شیخ حسینعلی قوچانی. 23- حجةالاسلام

آقا شیخ محمّد نبوی اصفهانی. 24- حجةالاسلام سیّد امیر موسوی شاهرودی. 25- حجةالاسلام شیخ محمّد زاهد

اصفهانی. 26- حجةالاسلام آقا سیّد جواد میرشفیعی خوانساری. 27- حجةالاسلام آقا شیخ یحیی حیدری آملی . 28-

حجةالاسلام آقای جلالی شمالی. 29- حجةالاسلام حاج سیّد محمّد حسینی سر یزدی. 30- حجةالاسلام آقای آقا شیخ

محمود زنجانی آقازاده استاد بزرگوار صاحب ترجمه مرحوم حضرت آیت الله العظمی آقا میرزا باقر زنجانی. 31-

حجةالاسلام شیخ عبدالرسول آل عنوز . 32- حجةالاسلام سیّد جواد شبّر. 33- حجةالاسلام شیخ سلام . 34-

حجةالاسلام شیخ عدی . 35- حجةالاسلام سیّد جواد بحرالعلوم . 36- حجةالاسلام سیّد علی السلمان. 37- حجةالاسلام

سیّد جواد السلمان. 38- حجةالاسلام سیّد باقر السلمان. 39- حجةالاسلام سیّد هادی السلمان. 40- حجةالاسلام سیّد

موسی السلمان. 41- حجةالاسلام آقای امام وردی تبریزی. 42- حجةالاسلام آقای غضنفری. و دهها فضلای دیگر که

اسماء آنها در نظر نیست که متذکر شوم.

صفحه اصلی زندگی نامه